ÚPLATY V MŠ NA MĚSÍC DUBEN

Vzhledem k vládnímu nařízení (uzavření MŠ), je úplata za školné automaticky převedena z měsíce březen na měsíc duben (v tomto měsíci nebude školné zadáno inkasem).

Hotovostních platby proběhnou po otevření MŠ. (Termín bude upřesněn na webových stránkách MŠ).

Úplata za stravné bude na měsíc duben zadána. V případě prodloužení uzavření MŠ bude automaticky po danou dobu odhlášena strava všem strávníkům.