LETNÍ PROVOZ MŠ

  • Po dohodě se zřizovatelem je plánovaný letní provoz MŠ od 1.7. – 16.7.2021
  • Z důvodu stavby bude provoz pouze v modrém pavilonu, sníží se tím kapacita volných míst
  • Nahlášení docházky 10.5. – 21.5.
  • Školné na červenec je 200,-Kč
  • V době uzavření MŠ možno využít soukromé školky Kamínek v Kamenných Žehrovicích tel: 728 600 474  www.skolkakaminek.cz

LETNÍ PROVOZ SAMOZŘEJMĚ ZÁVISÍ NA DANÝCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ