PROVOZ MŠ OD 3.5.2021

PROVOZ MŠ OD 3.5.2021

 • Od 3.5.2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ
 • Provoz v MŠ probíhá standartním způsobem ( bez omezení počtu dětí ve třídě, bez homogenity tříd, bez testování, bez nošení roušek)
 • Testování antigenními testy je povinné 1x týdně pouze pro zaměstnance ( vždy v pondělí )
 • Nadále platí zákaz vstupu třetích osob do prostoru škol. MŠ umožní vstup doprovodu dětí do šaten za níže uvedených  podmínek:
  • vstup doprovodu dítěte do prostoru školy pouze s respirátorem + dezinfekce rukou
  • v šatně může být současně přítomno max. 8 osob ( 4 děti + 4x doprovod) z důvodu přijímání vhodných opatření snižující riziko přenosu nákazy
  • doporučujeme ponechat si větší časovou rezervu právě z výše uvedených důvodů
  • v šatně pobývat pouze po nezbytně nutnou dobu s ohledem na ostatní přicházející děti

 

STRAVOVÁNÍ

 • Všem strávníkům (dětem i zaměstnancům ) je od 3.5. nahlášena strava . Odhlašování stravy je v kompetenci rodičů.

 

PLATBY V MŠ

 • k 17.5. a 23.5. bude provedena standartní inkasní platba na červen
 • hotovostní platby 21.5. od 6:15 – 8:00 ( od května provádí platby paní Veronika Růžičková )

 

K 3.5. JE UKONČENO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ