SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PŘIJATÝCH DĚTÍ BUDOU VEDENÍM ŠKOLY V PŘÍŠTÍM TÝDNU KONTAKTOVÁNI PRO VYPLNĚNÍ DALŠÍCH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ

 

1/21/Z
2/21/Z
3/21/Z
4/21/Z
5/21/Z
6/21/Z
7/21/Z
8/21/Z
9/21/Z
10/21/Z
11/21/Z
12/21/Z
13/21/Z
14/21/Z
16/21/Z
17/21/Z
21/21/Z
22/21/Z
24/21/Z
25/21/Z
27/21/Z
28/21/Z
29/21/Z
30/21/Z
31/21/Z
32/21/Z
33/21/Z
35/21/Z
37/21/Z
38/21/Z
40/21/Z
41/21/Z

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEPŘIJATÝCH DĚTÍ SI VYZVEDNOU DNES OD 9:00 – 11:00H ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ V ČERVENÉM PAVILONU U  ŘEDITELKY ŠKOLY

Počet volných míst    33

Celkový počet žádostí  41

Počet přijatých    32

Počet přerušení správního řízení  1

 

Vyvěšeno  19.5.2021                                                          Mgr. Šárka Dutkovičová

ředitelka školy