INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ

Vzhledem k epidemiologické situaci se společná schůzka rodičů nebude konat.

31.5.2021 od  9:00 – 11:00h vyzvednutí formulářů k vyplnění

7.6.2021  od  9:00 – 11:00h  odevzdání vyplněných formulářů

Není nutné, aby dokumenty vyzvedával rodič.