ZÁŘÍ

ZÁŘÍ

Adaptační program pro nově příchozí děti – časové rozvržení odchodů z MŠ po domluvě s třídní učitelkou

5.9.2023      Třídní schůzka  žabičky, broučci  – 15:30

6.9.2022      Třídní schůzka Tygříci    – 15:30

13.9.2022      Třídní schůzka Sluníčka  – 15:30

14.9. 2022    Třídní schůzka Motýlci  – 15:30

Třídní schůzky se konají bez přítomnosti dětí

  • Rodiče jsou povinni seznámit se do 14 dnů od začátku docházky dítěte do MŠ se Školním řádem ( na www.skolkatuchlovice.cz nebo informačních nástěnkách v pavilonech).
  • Veškeré informace o provozu MŠ jsou na webových stránkách a informačních nástěnkách