Inspirace – vzděláváme doma

    Vzdělávací oblasti

 

Jemná motorika a grafomotorika

 

 • Navlékání korálků
 • Třídit čočku od těstovin (hra Na Popelku)
 • Skládání mozaiky
 • Roztáčení káči
 • Šroubování uzávěru láhví
 • Šroubování matice (rukou nebo klíčem)
 • Držení tužky-všímáme si, jak dítě drží psací náčiní,

zda je navozen špetkový úchop

https://www.dobrykramek.cz/

 • Uvolňovací cviky ruky: ve vzduchu kreslit kruh a ležaté osmičky, nápodoba hry na klavír a flétnu, nápodoba praní prádla, vyklepat ruce, nápodoba dirigování, plácání dlaněmi, bubnování na buben, driblování míčem
 • Otevírat dlaně postupně po jednom prstu
 • Přesouvání předmětů pomocí kolíčků
 • Kresba prstem do písku nebo krupice
 • Hry s kinetickým pískem
 • Nakreslit: kruh, spirálu, vlnovku, šikmou čáru, horní a spodní smyčku, horní a spodní oblouk
 • Trhání, mačkání, skládání papíru
 • Nácvik kličky u bot
 • Motání vlny do klubíčka
 • Hry s modelínou
 • Stříhání nůžkami, vystřihnutí obrysu
 • Malování prstovými barvami
 • Sbírání malých předmětů pomocí pinzety
 • Míchání čaje lžičkou, nabírání a vkládání do úst. Důležité je dodržet

správné držení lžičky. Správně držet a používat příbor.

 

  Hrubá motorika

 

 • Chůze a běh k určenému cíli a v nerovném terénu
 • Výskoky k zavěšenému předmětu
 • Skoky snožmo přes nízkou překážku z místa nebo z běhu
 • Plazení po břiše, prolézání a podlézání překážek
 • Zvládnout chůzi po schodech, střídat nohy
 • Pohotově vyběhnout na zvukový signál
 • Provádět skok do dálky z místa i s rozběhem
 • Prolézat tunelem v podporu dřepmo
 • Koulet míč k danému cíli
 • Vyhazovat míč do výšky a házet přes překážku
 • Házet míč horním obloukem
 • Házet míč do koše ve výší hlavy
 • Chytat míč
 • Kopat míč vpřed na cíl
 • Hry s obručí, raketou, pálkou, létajícím talířem
 • Cvičení na udržení rovnováhy (letadlo)
 • Válet sudy
 • Trénovat kotoul vpřed
 • Kolébka-z dřepu do sedu a zpět
 • Stoj na lopatkách-svíčka
 • Běh do strany, cval stranou
 • Vědomě relaxovat s hudbou, nádech veden do břicha

https://www.youtube.com/watch?v=qmiuH6Jnr4o

https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0

 

 

Zrakové vnímání a paměť

 

 • Odlišit jiný obrázek v řadě (lišící se barvou, tvarem, zrcadlově otočené)
 • Odlišit obrázek v jiné velikosti
 • Odlišit dva překrývající se obrázky
 • Hledání rozdílů
 • Obtahování tvaru prstem
 • Labyrinty
 • Složit puzzle, obrázek dle předlohy
 • Vyjmenovat objekty zleva doprava
 • Zapamatování si ukázaných předmětů (ukázka 5 předmětů – jeden schován = který chybí? který přibyl? Vyjmenování zakrytých předmětů)
 • Pexeso

http://www.uceni-v-pohode.cz/zrakove-…

 

Sluchové vnímání a paměť

 

 • Zopakovat větu z více slov
 • Určit rýmující slova
 • Určit první a poslední hlásku ve slově
 • „Marťánkování“ např. slovo LES-slyším L-E-S
 • Hra „Tichá pošta“
 • Odkud přichází zvuk
 • Rozpoznávání zvuků (co slyšíš) – doma, venku
 • Zapamatovat si báseň nebo píseň, reprodukce

https://www.uceni-v-pohode.cz/zrakove-rozlisovani/ https://www.youtube.com/watch?v=rR7Zf5xd-T0&list=PL37016AE83A8F8598

 

Předmatematická gramotnost

 

 • Porovnávání: méně, více, stejně, nic
 • Řazení dle velikosti
 • Geometrické tvary: kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník
 • Počítání a přiřazování do 10
 • Hra: Člověče, nezlob se!
 • Manipulace s předměty – přidej, uber
 • Třídění dle daného kritéria (barvy, tvaru, velikosti)

https://www.youtube.com/watch?v=FVY3MvspHK0&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=50ucNDXO4d0&t=14s               

 

 

    Vnímání prostoru a prostorové představy

 

 • Hledej předmět (před, za, nad, pod, vedle, mezi, nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo nahoře, vlevo dole, uprostřed)
 • Řazení hraček (první x poslední, hned za x před)
 • Vpravo x vlevo na vlastním těle
 • Umístění předmětu vpravo x vlevo

 

         Časová orientace

 

 • Co děláme ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer
 • Pojmenovat a orientovat se ve dnech v týdnu
 • Pojmy včera, dnes, zítra (vyprávět o zážitcích)
 • Přiřadí činnost pro roční období
 • Seřadit obrázky podle posloupnosti děje (od semínka k rostlině, co se stalo nejdříve, později, naposledy, složit obrázky z pohádky

https://youtu.be/GVs3Vbr0iMA

 

 Předčtenářská gramotnost

 

 • Poslech čtené pohádky
 • Rozbor pohádky – co se stalo před, jak to celé dopadlo
 • Vlastnosti postav (dobro x zlo)
 • Domýšlení příběhu
 • Vymýšlení vlastní pohádky
 • Malované čtení
 • Prohlížení knih, hovory o prohlíženém – dítě mluví celou větou
 • Hra na divadlo
 • Dramatizace pohádky
 • Výroba vlastního leporela
 • Návštěva knihoven a půjčování různých knih
 • Knihovnička s dětskými knihami
 • Návštěva divadel a divadelních představení

 

 

      Řeč

 

 • Vtipy a hádanky
 • Jazykolamy
 • Pojmenovat co dělá určitá profese
 • Tvořit protiklady (plný x prázdný)
 • Vyprávět pohádky
 • Vymýšlí vlastní příběhy, popíše situaci, událost a vyjádří svoje pocity
 • Řekne svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek a svoji adresu
 • Dbát na správnou výslovnost
 • Správné skloňování slov
 • Odpovídat na otázky celou větou
 • Popisovat denní činnosti

https://www.youtube.com/watch?v=WXsQJEXIXwg

 

Doporučené odkazy:

www.uceni-v-pohode.cz

www.individualne.cz

www.predskolaci.cz

www.I-creative.cz

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

 

Aplikace ke stažení přes Google Play

 • Výukové kartičky
 • Tam a sem s Myšákem!
 • Počítání pro děti
 • Cvičení řeči
 • Logopedie 2: procvičování výslovnosti