Zápis ze schůzky rodičů

 

Zápis ze schůzek rodičů:

 

Třída Žirafky, Želvičky : 6. září 2022

Třída Berušky: 7. září 2022

Třída Motýlci: 8. září 2022

Třída Sluníčka: 13.září 2022

 

  • Školní řád – povinností rodičů je seznámit se se školním řádem do 14 dnů od nástupu dítěte do MŠ a dodržovat jej – naleznete jej volně přístupný na informačních nástěnkách v pavilonech a na web. Stránkách školy

 

  • Provoz MŠ: – příchod dětí do 8:00, 8:00 se pavilony uzamykají

                      – vyzvedávání po obědě ČP: 12:10 – 12:30

MP: 12:25 – 12:45

–  ukončení provozu 16:15

 

  • Všechny potřebné informace ( organizace školního roku, provoz MŠ, organizace školního roku, omlouvání, platba stravné…) naleznete na skolkatuchlovice.cz

 

  • Paní učitelka přebírá zodpovědnost po předání dítěte rodičem – prosím neposílejte děti do třídy samotné

 

  • Z organizačních a provozních důvodů jsou třídy v ranních a odpoledních hodinách spojovány ( označeno příslušnou cedulkou v chodbě)

 

  • Z důvodu prázdnin v ZŠ a malému počtu dětí v MŠ vždy předem zjišťujeme docházku dětí a provoz MŠ je omezen. Sledujte nahlášení docházky, dodržujte termíny zapsání (v případě nepřítomnosti zašlete sms na třídní telefon)

 

  • Dětem nepodáváme žádné léky, mastičky… vyjma dětí se zdravotním znevýhodněním

 

  • Třídní telefony založení třídní skupiny – pouze pro aktuální informace ze strany MŠ (omezení provozu, výskyt infekčního onemocnění, výlet…), neslouží pro komunikaci mezi rodiči, neposíláme fotky, omlouvání dětí prosím přes sms na třídní telefon

 

                                       Žirafky, Želvičky…. 725 731 710

                                       Berušky               …. 725 704 510

                                       Sluníčka             ….  725 716 310

                                       Motýlci               …. 725 584 210

 

 

 

 

Organizace vzdělávání:

 

– Školní vzdělávací program „ Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“ se zaměřením na všestranný a harmonický vývoj dítěte.

 

– třídní vzdělávací programy, plány vzdělávání na nástěnkách v šatnách každé třídy

 

 

Seznámení rodičů s třídními projekty a organizací vzdělávání v jednotlivých třídách

 

Stravování opět zajišťuje MŠ:

 

– odhlašování obědů do 7:00 přes aplikaci strava

– potíže s platbami řešit s vedoucí školní jídelny Veronikou Růžičkovou (tel. 724 966 530)

 

 

Nadstandartní aktivity:

 

Nadstandartní aktivity vyjma plaveckého výcviku a lektorů z jiných institucí organizují paní učitelky ze své vlastní iniciativy a ve svém volném čase. MŠ nemá ve své činnosti začleněnou zájmovou činnost.

 

Vydané stanovisko České školní inspekce k nadstandartním aktivitám:

 

Aktivity MŠ nesmí zasahovat do vzdělávání podle školského zákona a nesmí být poskytovány na úkor rozsahu a kvality vzdělávání dle školního vzdělávacího programu. Včetně plavání. Je jednoznačně doporučeno, aby se „kroužky“ v MŠ konaly až v odpoledních hodinách a pokud tuto práci vykonává pedagog školy, nemůže jí uskutečňovat v pracovní době. Pokud realizace kroužků má dopad na provoz MŠ, nebo průběh vzdělávání (např. narušení činností dětí v rámci plnění školního vzdělávacího programu, nevyvážený poměr spontánních a řízených aktivit v průběhu dne, omezení pobytu venku, narušování odpočinku dětí…) jsou tyto skutečnosti popisovány jako negativa v inspekční zprávě.

 

Nadstandartní aktivity v MŠ 2022-2023 (říjen – květen)

 

Modrý pavilon :

Zumbík a pidi aerobic    – úterý 1x týdně 14:30-15:15   Petra Bimbaumová

Plavecký výcvik               – čtvrtek   10x podzim   10x jaro    bazén Tuchlovice

 

Červený pavilon:

Sokol – se sokolem do života  – pondělí 1x týdně 15.00 – 15.45  Hana Bělohlávková

Jana Kratochvílová

 

Vícedenní výlet (škola v přírodě) „ ČABÁRNA“  15.5. – 19.5. 2023  cena bude upřesněna (cca do 2000,-)

 

Foto na webu pouze ze společných akcí, třídní fotky průběžně na nástěnkách v šatně + ročenka

Vybíráme 300,- příspěvek na pololetí – vzdělávací a kulturní programy

Změny čísla telefonů, bydliště, zdravotní pojišťovnu prosím posílejte na email školky info@skolkatuchlovice.cz

 

Prosíme všechny infekční nemoce – neštovice, spála, průjmy, záněty spojivek, opary….vši (děti nesmí mít při docházce do MŠ hnidy)  – do mš je přijato pouze zcela zdravé dítě

 

Nedávejte dětem prstýnky, náramky, řetízky, bonbony, svačiny – z bezpečnostních důvodů

Volte pro pobyt v mateřské škole pro děti pohodlné oblečení – tepláčky, legíny, volná trička… z dětmi cvičíme, běháme….

Z hygienických důvodu musí mít každé dítě oblečení na ven!! Pláštěnky, holínky dle uvážení.

Prosím všechno podepsané.

 

Mš nemá ze zákona povinné používání helmy při jízdě na odstrkovadle, koloběžce či tříkolce. Pokud si rodič nepřeje, aby dítě jezdilo bez helmy, nahlásí třídní učitelce a dětem nebudou tyto pomůcky půjčovány. Helmy si děti do MŠ nosit nebudou. Děkujeme za pochopení

 

Pitný režim na třídách

Děti si nosí podepsané lahvičky (lze nosit i prázdné), není potřeba nosit plnou lahev pití.

Prosím motivujte děti k samostatnosti při oblékání, svlékání, hygiena při kašlání, utírání nosu.

 

Na schůzce Motýlků rodiče vznesli námitku proti odchodu paní učitelky Annett Langové.

 

Své nápady, přání, stížnosti můžete sdělit u paní učitelek, u ředitelky školy, nebo anonymně do poštovní schránky MŠ.

 

Děkujeme za spolupráci, za drobné i větší dárky (reklamní předměty, lepidla, papíry do kopírky…) Nebráníme se ani větším darům na základě darovací smlouvy.

 

Přítomno:   84 rodičů

Omluveno:  4 rodiče

Nepřítomno:   6 rodičů