Bezpečnostní opatření

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

UZAMYKÁNÍ HLAVNÍCH VCHODŮ DO PAVILONŮ :

 6.15 –  8.00 H   PŘÍCHOD DĚTÍ,   8.00 UZAMYKÁNÍ PAVILONŮ

12.10 – 12.30H  ODCHOD DĚTÍ, 12.30 UZAMYKÁNÍ ČERVENÝ PAVILON

12.25 – 12.45H  ODCHOD DĚTÍ, 12.45 UZAMYKÁNÍ MODRÝ PAVILON

14.40 – 16.15H  ODCHOD DĚTÍ, 16.15 UZAMYKÁNÍ PAVILONŮ

Časový rozvrh je dle platného školního řádu, který jsou zákonní zástupci povinni dodržovat.

Případné pozdní příchody, odchody ( lékař,logopedie…) hlásit předem !

Učitelky nesmí opouštět třídu za účelem odemykání vchodů !

ŽÁDÁME RODIČE, ABY BYLI OBEZŘETNÍ PŘI POHYBU CIZÍCH OSOB V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY, POPŘÍPADĚ NAHLÁSILI TUTO SKUTEČNOST ZAMĚSTNANCŮM MŠ

V NALÉHAVÉM PŘÍPADĚ SE OBRÁTIT NA MĚSTSKOU POLICII NOVÉ STRAŠECÍ  TEL: 602 395 312