Informace o provozu

Červený pavilon „ BERUŠKY“ „ŽIRAFKY“ ŽELVIČKY
Od Do Informace
6:15 8:00 příchod dětí, řízené a spontánní hry a činnosti, IP
8:00 9:00

ranní rituály, pohybové a hudební aktivity, hygiena, příprava stolování, přesnídávka

9:00 9:25 pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, IP
9:25 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:40 12:10 hygiena , oběd
12:15 12:45 vyzvedávání dětí
12:10 14:00 hygiena, odpočinek a klidové činnosti
14:00 14:40 hygiena, příprava stolování, svačina
14:40 16:15

vyzvedávání dětí, zájmové, skupinové činnosti a hry, IP, pobyt venku

Časová rozvržení činností jsou orientační, mohou se dle situace časově i obsahově lišit.

UČITELKA PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA DÍTĚ PO PŘEDÁNÍ DÍTĚTE RODIČEM VE TŘÍDĚ

MODRÝ PAVILON „SLUNÍČKA“ „MOTÝLCI“
Od Do Informace
6:15 8:00 příchod dětí, řízené a spontánní hry a činnosti, IP
8:00 9:15

ranní rituály, pohybové a hudební aktivity, hygiena, příprava stolování, přesnídávka

9:15 9:45 pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti
9:45 11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:40 12:10 hygiena , oběd
12:15 12:45 vyzvedávání dětí
12:10 14:00 hygiena, odpočinek a klidové činnosti
14:00 14:40 hygiena, příprava stolování, svačina
14:40 16:15

vyzvedávání dětí, zájmové, skupinové činnosti a hry, IP, pobyt venku

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ SE PLATÍ BEZHOTOVOSTNĚ SVOLENÍM K INKASU

 

Úplata za vzdělávání 400,-kč

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Platba stravného je prováděna k 17.dni předchozího měsíce.

Platba školného je prováděna k 23. dni předchozího měsíce.

 

3 – 6 let                                                         7 let

přesnídávka     12 Kč                                    přesnídávka        12 Kč

oběd                 24 Kč                                     oběd                    26 Kč

svačina             12 Kč                                     svačina               12 Kč

 

Omlouvání nepřítomnosti dětí pouze SMS do 8.00h na tel.:

 

SLUNÍČKA                                 725 704 510

BROUČCI A ŽABIČKY             725 584 210

MOTÝLCI:                                 725 716 310

TYGŘÍCI:                                   725 731 710

 

 

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE NEBO MIMOŘÁDNÝ POZDNÍ PŘÍCHOD NAHLÁSIT DO 8.00 NEBO PŘEDEM

CO POTŘEBUJEME DO MŠ
  • OBLEČENÍ DO TŘÍDY, BAČKORY,ZDRAVOTNÍ SANDÁLE
  • OBLEČENÍ NA VEN, TEPLÁKY, PEVNÉ BOTY, PLÁŠTĚNKU
  • NÁHRADNÍ OBLEČENÍ –SPODNÍ PRÁDLO,PONOŽKY,TRIKO, TEPLÁKY
  • PYŽAMO

Vše podepsané !!!

 

ZA ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ VĚCÍ, KTERÉ DO ŠKOLKY NEPATŘÍ   NEZODPOVÍDÁME / ŘETÍZKY , HRAČKY, … /

 

V MĚSÍCI ZÁŘÍ DONÉST:

 

  • 2 BALÍKY PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ
  • 2 BALÍKY TRHACÍCH PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ