Zápis k předškolnímu vzdělávání

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie a na základě metodického materiálu z MŠMT ze dne 5.3.2021 bude zápis k předškolnímu vzdělávání organizován v jiném organizačním režimu v období 2.5. – 16.5. 2021 .

Konkrétní termín a organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví a zveřejní ředitelka školy do 1.4.2021

 

 

  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné