Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání 3.5.2021 (bližší informace v dubnu 2021)

  • K dispozici žádosti k přijetí, příloha k žádosti – vyjádření pediatra a kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021.
  • Žádost prosím vyplňte čitelně hůlkovým písmem
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné