Platby v MŠ – školné, stravné

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ SE PLATÍ BEZHOTOVOSTNĚ SVOLENÍM K INKASU

číslo sběrného účtu:  115 – 4018430277/0100

Úplata za vzdělávání 400,-kč

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Platba stravného je prováděna k 17.dni předchozího měsíce.

Platba školného je prováděna k 23. dni předchozího měsíce.

 

Mimořádný hotovostní výběr plateb vždy 24.v předchozím měsíci v daný čas 6.30 – 8.00h v modrém pavilonu u paní Růžičkové Veroniky

tel. kontakt:  724 966 530

( úhrada plateb na základě písemné dohody )

 

3 – 6 let                                                      7 let

přesnídávka     15 Kč                                     přesnídávka     17 Kč

oběd                 30 Kč                                     oběd                   32 Kč

svačina             15 Kč                                     svačina               17 Kč