Vzdělávání, aktivity

ZÁJMOVÉ PROGRAMY  V  MŠ  2020/2021 

 •    plavecký výcvik – 10 lekcí I.pololetí,10 lekcí II.pololetí – čtvrtek ( modrý pavilon)
 • „ Děti na startu” – 1x týdně čtvrtek 15.15 – 16.15h tělocvična ZŠ ( oba pavilony)
 • “Zumbík a pidi aerobic hrou ” 1x týdně středa 15.00 – 15.45h ( modrý pavilon)
 • ” Logohrátky” – 2x týdně pondělí,středa 12.45 – 13.15h ( modrý pavilon)
 • “” Jóga” – 1x za 14 dní pondělí 14.45 – 15.30h (modrý pavilon)
 • ” Všeználek” – 1x za 14 dní středa 14.45 – 15.30h ( červený pavilon)
 • ” Malý badatel” – 1x za 14 dní pondělí 15.30 – 16.15h (modrý pavilon)

AKTIVITY  V  MŠ  2020/2021

 • “Vzdělávání v projektech”- projektové dny (10 lekcí) zaměřené na polytechnické a environmentální vzdělávání ( Malé technická univerzita)
 • vzdělávací a kulturní programy
 • Eko programy – polodenní výlety, výukové programy
 • projektové dny  (Zdravá školní jídelna, Velikonoce, Den Země, Čarodejnice…)
 • využití tělocvičny ZŠ
 • tvoření s rodiči
 • mikulášská nadílka
 • přípitek a předsevzetí do nového roku + co nám přinesl Jéžíšek?
 • Akademie MŠ – rozloučení s předškoláky
 • společné akce s rodiči a veřejností – vánoční jarmark, jarní prodejní  výstavka,   spolupráce se Senior Home s.r.o.Tuchlovice,Folklorní festival, spolupráce s cukrárnou Panenka, návštěvy knihovny, Obecního úřadu…
 • besedy pro veřejnost: Logopedie předškolního věku – spolupráce s klinickým logopedem
 • besedy pro veřejnost: Školní zralost – spolupráce s PPP STEP
 • účast v charitativním výukovém projektu “ Fond Sidus “
 • školní výlety
 • školka v přírodě – Čabárna 6.-11.6.2021

a spousty dalších neplánovaných akcí  🙂

Charakteristika Školního vzdělávacího programu MŠ Tuchlovice