Charakteristika MŠ

O nás

MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHLOVICE JE PAVILÓNOVÉHO TYPU , MÁ PĚT TŘÍD , BERUŠKY, ŽIRAFKY, SLUNÍČKA, MOTÝLCI ,ŽELVIČKY, S CELKOVOU KAPACITOU 101 DĚTÍ . NACHÁZÍ SE V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ NA OKRAJI OBCE. JE OBKLOPENA KRÁSNOU VELKOU ZAHRADOU, SOUSEDÍ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU. TŘI TŘÍDY JSOU VELKÉ, PROSTORNÉ, DVĚ TŘÍDY JSOU PRO NEJMLADŠÍ DĚTI V MENŠÍM POČTU. VŠECHNY TŘÍDY JSOU MODERNĚ VYBAVENÉ.  ZAHRADA ŠKOLY POSKYTUJE DĚTEM SPORTOVNÍ VYŽITÍ , PŘISPÍVÁ K ROZVOJI POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ.

 

SNAŽÍME SE O VYTVOŘENÍ PŘÍJEMNÉ RODINNÉ ATMOSFÉRY MEZI VŠEMI ZAMĚSTNANCI A DĚTMI.SPOLEČNÝMI SILAMI CHCEME DOCÍLIT, ABY DĚTI CHODILY DO ŠKOLKY S RADOSTÍ A OČEKÁVÁNÍM, CO JIM NOVÝ DEN PŘINESE A RODIČŮM DÁT JISTOTU, ŽE JE O JEJICH DĚTI KVALITNĚ A S LÁSKOU POSTARÁNO.

 

JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ, ABY SE DĚTI CÍTILY VE ŠKOLCE VÍTANÉ, RESPEKTOVANÉ, SPOKOJENÉ, V BEZPEČÍ. S LASKAVÝM A DŮSLEDNÝM PŘÍSTUPEM VE SPOLUPRACI S RODIČI A OSTATNÍMI INSTITUCEMI ROZVÍJÍME VŠESTRANNÝ HARMONICKÝ ROZVOJ DĚTÍ. DŮRAZ KLADEME NA PŘÍPRAVU PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ NA VSTUP DO ZŠ, PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ JE ORGANIZOVÁNA ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA “ ŠKOLNÍ ZRALOST“ VE SPOLUPRÁCI S PPP STEP.


VIZE MŠ

ROZŠÍŘENÍM KAPACITY ŠKOLY SE CHCEME STÁT ŠKOLKOU, KTERÁ ZAJISTÍ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ MLADŠÍCH TŘÍ LET, UDRŽÍ A ROZŠÍŘÍ VE SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI INSTITUCEMI STÁVAJÍCÍ NADSTANDARTNÍ AKTIVITY ŠKOLY, ZAJISTÍ BEZPEČNÝ POBYT V CELÉM AREÁLU ŠKOLY, ZKVALITNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES :

 • ZAPOJENÍM PEDAGOGŮ DO ORGANIZOVANÝCH PROJEKTŮ
 • SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ MEZI ŠKOLAMI
 • APLIKACE ZÍSKANÝCH ZKUŠENOSTÍ V PRAXI
 • ZKVALITNĚNÍ OSOBNÍHO ROZVOJE PEDAGOGŮ
 • VYUŽITÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE V PRAXI
 • ZAJIŠTĚNÍ ODBORNĚ KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ
 • VYBUDOVÁNÍ LETNÍ UČEBNY
 • OBMĚNA ČÁSTI ŠKOLNÍ ZAHRADY PŘÍRODNÍMI PRVKY
 • V RÁMCI TŘÍDNÍCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÍ NA ENVIRONMENTÁLNÍ, POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ, ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ, VYUŽITÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE
 • SPOLUPRÁCE S RODIČI
 • SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
 • KVALITNÍ KOMUNIKACE MEZI VŠEMI ÚČASTNÍKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU.